7 t/m 10 jaar buiten

Een Spyctive met opdracht voor de missie

In de gekleurde envelopjes staan opdrachten waarmee de kinderen een deel van de missie oplossen. Elke opdracht is met het handboekje en de missiemap op te lossen. Na het ontcijferen van een code bellen de kinderen de geheim agent om deze door te geven, hierna krijgen zij een aanwijzing voor het vinden van de volgende envelop.

Volg ons op social mediaFacebook logo Twitter logo Instagram logo